Behoud van nationaal erfgoed

‘De stichting gevelgilde zet zich in voor het behoud van ons nationale erfgoed waarbij de restauratievoeger
veel specialistische kennis en vaardigheden moet bezitten die middels de erkenningsregeling op het gebied van restauratievoegen wordt getoetst’
Geachte geïnteresseerde,

Het gevelgilde is een zelfstandige stichting en bestaat uit vakmensen die kleine en grote projecten rondom gevelherstel uitvoeren. Vaak werken zij aan monumenten en oudere gebouwen, waar technische, vakinhoudelijk soms ingewikkelde vragen spelen, maar waar ook rekening moet worden gehouden met de eisen die instanties stellen.

 

Het gevelgilde is actief in kennisopbouw en gaf opdracht de bestaande uitvoeringsrichtlijn ‘voegen’ (URL 4006) te herzien en aan te passen aan de huidige stand van zaken.

 

Leden van Gevelgilde onderscheiden zich door ervaring en kennis van de diverse historische typen voeg- en metselwerk. Vaak werken ze ook aan overgangsgebieden tussen disciplines, denk aan de steenhouwer of metselaar. Plaatselijk inboeten, reinigen of inkleuren van de gevel is voor hen geen probleem.

 

De leden van het Gevelgilde zijn gecertificeerd, werken volgens ARBO normen en zijn desondanks alleszins betaalbaar.

 

Meer informatie en adressen kunt u vinden in deze site die, net als de richtlijnen, in zekere zin volop in de steigers staat! Aarzel niet contact op te nemen met één der leden of het secretariaat in Veenendaal.

 

Graag tot ziens!

Met vriendelijke groet,

Kwaliteitsregeling

Kies voor zekerheid
Behoud
Voor opdrachtgevers is het aanbesteden van restauratieopdrachten en het selecteren van de juiste aannemers een moeizaam proces.

Anderzijds is voor de aannemer het aantonen van de vereiste kwaliteiten een proces dat veel tijd kost, omdat aanbestedende diensten verschillende eisen stellen, en omdat de aannemer vaak per project zijn kwalificaties moet aantonen.


Lees meer >>

Kernwaarden

Waarom restaureren?
Behoud
Deelnemers van Gevelgilde zijn ambachtelijke bedrijven met of zonder personeel. Zij zetten hun hoogwaardige vakmanschap onder andere in op historisch metselwerk, voegwerk en natuursteen.

Zij leveren daarmee een bijdrage aan de instandhouding van monumenten en oudere gebouwen. Zij beperken zich zeker niet tot de oudere gebouwen.


Lees meer >>

Deelnemers

Gecertificeerde bedrijven
Behoud
De kwaliteitsregeling staat open voor alle voegbedrijven in Nederland, die kunnen voldoen aan de in de regeling gestelde eisen.

Aansluiting bij de regeling zorgt voor een duidelijk herkenbare marktpositie voor de deelnemers, die daarmee naar hun klanten kunnen aantonen te beschikken over de juiste kennis en kunde om aan monumenten te werken.


Lees meer >>